Hrvatski jezični portal

Sikstína

Sikstína (Sìkstīnska kàpela) ž

Definicija
papinska kapela u Vatikanskoj palači, koju je 1473. dao sagraditi papa Siksto IV; u njoj se bira i posvećuje novi papa; građena prema proporcijama Salamonova hrama iz Starog zavjeta, a oslikali su je freskama najveći slikari onog vremena (Botticelli, Ghirlandaio, Michelangelo)