Hrvatski jezični portal

sȉliti

sȉliti nesvrš.prez. -īm, pril. sad. sȉlēći, gl. im. sȉljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
siliti
 
prezent
jednina
1. silim
2. siliš
3. sili
množina
1. silimo
2. silite
3. sile
 
futur
jednina
1. silit ću
2. silit ćeš
3. silit će
množina
1. silit ćemo
2. silit ćete
3. silit će
 
imperfekt
jednina
1. siljah
2. siljaše
3. siljaše
množina
1. siljasmo
2. siljaste
3. siljahu
 
perfekt
jednina
1. silio sam
2. silio si
3. silio je
množina
1. silili smo
2. silili ste
3. silili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam silio
2. bio si silio
3. bio je silio
množina
1. bili smo silili
2. bili ste silili
3. bili su silili
 
imperativ
jednina
2. sili
množina
1. silimo
2. silite
 
glagolski prilog sadašnji
sileći
 
glagolski pridjev aktivni
silio, silila, sililo
silili, silile, silila
 
glagolski pridjev pasivni
siljen, siljena, siljeno
siljeni, siljene, siljena
Definicija
1. (koga, se) činiti da tko što radi protiv svoje volje ili želje, prisiljavati na što, nametati svoju volju komu (ob. u svakodnevnim situacijama i ophođenju) [A: Izvolite rakiju B: Ne mogu A: Neću vas siliti]
2. () činiti što pretjeranom upotrebom snage (kad se što umeće u predviđen otvor, kad se želi ugurati u manju rupu nego što je potrebna i sl.); nasilu gurati, zabijati