Hrvatski jezični portal

bȋt1

bȋt1 ž 〈G mn bítī〉

Izvedeni oblici
jednina
N bit
G biti
D biti
A bit
V biti
L biti
I biti
množina
N biti
G biti
D bitima
A biti
V biti
L bitima
I bitima
Definicija
1. glavna i neodjeljiva odlika, ono što je u nekoj stvari najvažnije [bit problema]; suština
2. fil. osnovno određenje nekog bića, ukupnost glavnih svojstava; bitnost, bivstvo
Frazeologija
u biti u osnovi u zn. razjašnjenja ili tumačenja onoga o čemu se govori bez kvantificiranja [kako će se projekt izvesti, u biti je svejedno]; zapravo