Hrvatski jezični portal

bȉti1

bȉti1 dv. (pomoćni gl.) 〈prez. supl. jèsam, enkl. obl. sam, odrični obl. nísam/nijésam jez. knjiž. ekspr., 1. l. jd prez. bȕdēm, impf. bȉjāh/bjȅh, aor. bȉh/bȉše sr, pril. sad. bȕdūći, pril. pr. bȋvši, prid. rad. bȉo/bíla ž

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
biti
 
prezent
jednina
1. jesam / budem / sam
2. jesi / budeš / si
3. jest / bude / je
množina
1. jesmo / budemo / smo
2. jeste / budete / ste
3. jesu / budu / su
 
futur
jednina
1. bit / bih ću
2. bit / bih ćeš
3. bit / bih će
množina
1. bit / bih ćemo
2. bit / bih ćete
3. bit / bih će
 
imperfekt
jednina
1. bijah / bjeh
2. bijaše / bi / bje / bješe
3. bijaše / bi / bje / bješe
množina
1. bijasmo / bismo / bjesmo
2. bijaste / biste / bjeste
3. bijahu / bi / biše / bjehu / bješe
 
aorist
jednina
1.
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. bio sam
2. bio si
3. bio je
množina
1. bili smo
2. bili ste
3. bili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam bio
2. bio si bio
3. bio je bio
množina
1. bili smo bili
2. bili ste bili
3. bili su bili
 
imperativ
jednina
2. budi
množina
1. budimo
2. budite
 
glagolski prilog sadašnji
budući
 
glagolski prilog prošli
 
glagolski pridjev aktivni
bio, bila, bilo
bili, bile, bila
Definicija
1. kao spona imenskog predikata [more je slano]
2. postojati [to tako jest; kod nas nije snijega, knjiš. kod nas nema snijega]
3. a. javljati se, pokazivati se kao pojava [gdje je dima tu je i vatre gdje ima dima tu ima i vatre] b. postojati, živjeti [danas jesmo sutra nismo danas nas ima sutra nas nema; nije ga više, knjiš. nema ga više]
4. u pitanju [Jeste li ovdje?, razg. ima li vas]
5. nalaziti se, boraviti [tu je mnogo svijeta tu ima mnogo svijeta; tu je bilo mnogo ljudi; tu će biti mnogo ljudi]
6. imati volju (za što) [ja sam za piće; Jeste li za piće?]
7. biti u uzrastu, dobi [sedamnaest mu je godina ima sedamnaest godina]
8. u nesigurnoj tvrdnji [bit će deset sati mislim da je deset sati]
9. u rečenici s oprečnim značenjem na riječi sugovornika [bit će da ne znam u zn. jasno da znam]
10. vrijediti [četiri sličice bile su jedna zemička]
11. dogoditi se, dolaziti u stanje [bude da svega nestane; bude katkada da učenici sve nauče]
12. dogodit će se, uslijedit će [bit će rata]
13. u uzročnom značenju [to je do motora u zn. uzrok je motor]
14. nalaziti se [ključevi su u vratima; on je sad na moru]
15. za izražavanje vremena [podne je]
Frazeologija
A. bilo i prošlo (bilo pa prošlo) (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili nakon svojih riječi) prošlo (je) zauvijek, ne može se više vratiti, nije više zanimljivo kao činjenica stvarnosti, otišlo (je) u nepovrat = jednom (je) bilo i više nije;
bilo kako bilo (bilo što bilo) svejedno, u svakom slučaju, što god bude;
bilo mi je da (došlo mi je da)... bio sam doveden u takvo stanje, suzdržao sam se da ne učinim što; bilo pa nije [bilo mi je da poludim (došlo mi je da poludim) bilo mi je da počnem vikati (došlo mi je da počnem vikati)];
bio (bila) mi je... posjetio me, posjetila me [bila mi je jutros susjeda];
gdje bio da bio ma gdje se nalazio;
jednom bilo bilo pa prošlo, v. proći ⃟;
jest (hoćeš) u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika, iron. u zn. nije, ma nemoj, da ne bi;
ne bilo me kletva za potvrđivanje onoga što se tvrdi u zn. neka nestanem, neka me smrt zatekne ako nije istina što govorim;
ne bilo mu biti (što ili rij. + instrumental) nije mu bilo potrebno da u prošlosti postane i da bude ono što se u sadašnjosti pokazuje kao nepotrebno ili loše [kao direktor te ustanove namučio se kao Job, ali ne bilo mu biti direktor (direktorom) = ne bijaše biti, ne bijaše se prihvaćati, nije mu trebalo da se prihvati toga da bude (direktor/direktorom)];
(raditi) kako bilo površno, bez unošenja, bez brige za ishod;
kako ne bi bilo (odgovor u obliku pitanja na pitanje »Ima li (čega/koga)«) naravno da ima, svakako, razumljivo (da ima), razumije se, naravno, prirodno, usp. imati;
ne bi bilo loše (zgorega, škodilo, ništa smetalo) u oprečnom značenju bilo bi dobro, koristilo bi i sl.;
ne bi li da bi, s namjerom da [ne bi li uvjerio ljude da bi uvjerio ljude, s namjerom da uvjeri ljude];
što bi bilo da je bilo predodžba pretpostavki koje se nisu u prošlosti ostvarile i ukupnost kombinacija koje su se mogle ostvariti u potonjem iskustvu, ob. u objašnjavanju povijesnih događaja ili prošlih životnih situacija [ostavimo sada što bi bilo da je bilo, držimo se činjenica];
što (šta) bilo da bilo bez obzira na to što će se dogoditi, bez obzira na to što će se naći ili zaključiti;
B. biti (komu što) 1. biti u srodstvu [on je njemu stric] 2. naći se u nekom odnosu, služiti kao što [on je njemu sluga];
biti (za što) biti za slogu, biti sposoban, primjeren čemu, odgovarati za kakav posao itd. [ja sam uvijek za pravi pothvat; ja sam za dugotrajne poslove gdje treba živaca];
biti ili ne biti sad je odlučan trenutak, sad se odlučuje sudbina;
biti imajući podr. onaj koji je irealan, koji ne počiva u stvarnosti; koji se želi ili zamišlja ali se ne može ostvariti [to su njegovi biti imajući planovi o bogatstvu];
biti izvan čega ne sudjelovati u čemu, ne biti upoznat s čime, ne znati pojedinosti o čemu;
biti izvan sebe izgubiti prisebnost, biti u stanju velike uznemirenosti;
biti načisto (načistu) s kim ili s čim doći do jasnih odnosa, do jasnih spoznaja;
biti pri zdravoj (pameti) biti u stanju zdravog rasuđivanja, moći dobro rasuđivati;
biti pri sebi prisutan duhom;
biti voljan htjeti, imati volju;
biti u stanju moći, biti sposoban za što, imati sredstava (novaca) za što;
biti radi čega (gdje) [ako treba da što popravimo, ja sam radi toga ovdje, razg. zbog];
da ne može biti (+ komparativ pridjeva) takav (je) da nema premca u vrsti, kategoriji itd., ima svojstva izražena u najvećoj mjeri [to je umjetnik da ne može biti slavniji];
ima biti da.../mora biti da... sigurno..., bit će da..., mislim da... [A: čime se ti baviš sinko? B: Radim na kompjuteru A: Ima biti da si za to morao puno učiti];
ima biti (imalo je biti) treba da bude/treba biti (trebalo je da bude/trebalo je biti) [ni krčma nije više krčma, vino više nije vino, sve to nije ono što je biti imalo];
kakav može biti kakav se očekuje prema iskustvu, upravo takav kakav se želi po odlikama koje su poznate, prema okolnostima (s određenim značenjima u kontekstu) [ručak je bio odličan, a vino kakvo može biti (u tim okolnostima)];
može biti a ne mora značiti razg. iron. (kao sažimanje onoga o čemu se govorilo ili se govori u zn. da se nešto može dogoditi prema očekivanju, ali posljedice nisu jasne ni sasvim predvidljive, da se ne moraju događaji razvijati prema očekivanju ili da posljedice ne moraju biti u skladu s onim što bi im morao biti uzrok);
može mi (ti, mu itd.) biti mogu sebi (to) dopustiti, mogu si priuštiti, u stanju sam, u tako sam povoljnim prilikama da mogu, užitak mi je da to sebi priuštim, baš hoću, hoće mi se, mogu pa hoću;
ne biti ni za što 1. nemati volje ni za što, biti bezvoljan, biti vrlo neraspoložen, depresivan 2. biti nesposoban za bilo što, potpuno neupotrebljiv (o osobama i stvarima), ne moći se upotrijebiti, ne služiti (više) ničemu;
nije da nije razg. u stvarnom dijalogu ili u rečenici koja pretpostavlja drugačije mišljenje u zn. jest [nije da nije lijepo, ali je skupo = lijepo je ali je skupo];
nije nego u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika u zn. ne dolazi u obzir, pazi da ne bi i sl.;
pozitiv + da ne može biti + komparativ u najvećoj mjeri, tako da se ne može s bilo čime usporediti, nema usporedbe, da mu nema para (ob. ako je ono o čemu se govori povoljno ili poželjno) [to je slastičar (dobar) da ne može biti bolji; pripreme su bile slabe da slabije ne mogu biti];
svega će biti samo nas neće biti (ob. kad vlada nestašica hrane ili drugih potrepština za život) svaka nestašica jednom će se pretvoriti u nešto bolje ili u obilje, samo naši životi imaju kraj (pa se ne zna da li ćemo mi to doživjeti);
što (šta) ima biti ob. odgovor na pretpostavku da će se što dogoditi, da se može nešto naći i sl. u zn. da neće ili da nema = što bi bilo, neće biti ništa, nema ništa, neće biti ništa, nema ničega, neće biti ničega [A: Idem u planinu, pa šta bude da bude B: Što ima biti];
C. budi... budi jez. knjiž. (korelativ) [budi jugo budi bura, meni nikada nije dobro ili... ili; bilo... bilo; da je... da je];
zna da (ne) bude događa se da (ne) bude, događa se da ima (nema) čega u ovoj sezoni, zna da ne bude ribe = događa se da ne bude (da nema) ribe;
D. ja sam tko sam (ne govori se u 1. licu, nego se drugi opisuje onda kad se ponaša pretjerano samouvjereno, samovoljno ili umišljeno) ja pa ja; nitko mi nije ravan; tko mi šta može [Kad je kamčio ocjene kao da će se vratiti u svoje selo, bio je skroman i savijao se u pasu. A sad evo ti njega na položaju: ja sam tko sam!];
što (mu) je tu (mu) je razg. ništa se ne može izmijeniti;
E. kao ne bi... (u dijaloškoj situaciji kad se što spomene otklanja pretpostavku da se što ne učini i sl.) [A: Ideš li na obnovljenu predstavu »Ere«? B: Kako ne bih išao];
ne bi (ga) (čovjek) (u reagiranju na kakav neposredan povod) [ne bi ga čovjek tresnuo po gubici];
ne (nije) da ne bih (bi), usp. ne ⃟;
pazi da ne bi (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u vlastitom izlaganju) u zn. da je što nemoguće, da ne dolazi u obzir, da se nekome ne može dopustiti; budem, budući, jesam, jest, neću, nisam, nije [A: On ne bi trenirao, a htio bi igrati za prvu momčad B: Pazi da ne bi]
Etimologija
prasl. i stsl. byti: biti (rus. byt', polj. być) ← ie. *bhuh2- (lat. fui: bio sam, grč. phúein: postajati)