Hrvatski jezični portal

sȉmā1

sȉmā1 ž 〈G mn sȋmā〉

Definicija
geol. dublji sloj Zemljine kore koji ovija Zemljinu jezgru; građen je od bazaltnih stijena; debljine o. 900 km