Hrvatski jezični portal

sìntagma

sìntagma ž 〈G mn sȉntāgmā〉

Izvedeni oblici
jednina
N sintagma
G sintagme
D sintagmi
A sintagmu
V sintagmo
L sintagmi
I sintagmom
množina
N sintagme
G sintagama / sintagma / sintagmi
D sintagmama
A sintagme
V sintagme
L sintagmama
I sintagmama
Definicija
1. lingv. spoj dviju ili više riječi u jednu sintaktičku cjelinu a. s jedinstvenim značenjem (npr. »dragi kamen« dragulj); sveza b. koji ima neku funkciju u rečenici (npr. »teški i natmureni oblaci«, »raditi u povrtnjaku«) [nominalna sintagma; prijedložna sintagma]; izraz, sintaktička skupina
2. pov. zbirka, zbornik, metodička rasprava [Sintagma Matije Vlastara zbirka bizantskih propisa iz prve pol. 14. st.]
Etimologija
grč. sýntagma: ono što je zajedno stavljeno u red ≃ sin- + tagma: red