Hrvatski jezični portal

skítalac

skítalac m 〈G -aoca, N mn -aoci〉,

Izvedeni oblici
jednina
N skitalac
G skitaoca
D skitaocu
A skitaoca
V skitaoče
L skitaocu
I skitaocem
množina
N skitaoci
G skitalaca
D skitaocima
A skitaoce
V skitaoci
L skitaocima
I skitaocima