Hrvatski jezični portal

skìtāč

skìtāč m 〈G skitáča〉

Izvedeni oblici
jednina
N skitač
G skitača
D skitaču
A skitača
V skitaču
L skitaču
I skitačem
množina
N skitači
G skitača
D skitačima
A skitače
V skitači
L skitačima
I skitačima
Definicija
onaj koji se svuda kreće; skitalac, onaj koji skita iz užitka