Hrvatski jezični portal

skìčati

skìčati () nesvrš.prez. -čīm, pril. sad. -čēći, gl. im. -ānje〉,

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
skičati
 
prezent
jednina
1. skičim
2. skičiš
3. skiči
množina
1. skičimo
2. skičite
3. skiče
 
futur
jednina
1. skičat ću
2. skičat ćeš
3. skičat će
množina
1. skičat ćemo
2. skičat ćete
3. skičat će
 
imperfekt
jednina
1. skičah
2. skičaše
3. skičaše
množina
1. skičasmo
2. skičaste
3. skičahu
 
perfekt
jednina
1. skičao sam
2. skičao si
3. skičao je
množina
1. skičali smo
2. skičali ste
3. skičali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam skičao
2. bio si skičao
3. bio je skičao
množina
1. bili smo skičali
2. bili ste skičali
3. bili su skičali
 
imperativ
jednina
2. skiči
množina
1. skičimo
2. skičite
 
glagolski prilog sadašnji
skičeći
 
glagolski pridjev aktivni
skičao, skičala, skičalo
skičali, skičale, skičala