Hrvatski jezični portal

skŕbiti

skŕbiti (se) nesvrš.prez. skȓbīm (se), pril. sad. -bēći (se), gl. im. -bljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
skrbiti
 
prezent
jednina
1. skrbim
2. skrbiš
3. skrbi
množina
1. skrbimo
2. skrbite
3. skrbe
 
futur
jednina
1. skrbit ću
2. skrbit ćeš
3. skrbit će
množina
1. skrbit ćemo
2. skrbit ćete
3. skrbit će
 
imperfekt
jednina
1. skrbljah
2. skrbljaše
3. skrbljaše
množina
1. skrbljasmo
2. skrbljaste
3. skrbljahu
 
perfekt
jednina
1. skrbio sam
2. skrbio si
3. skrbio je
množina
1. skrbili smo
2. skrbili ste
3. skrbili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam skrbio
2. bio si skrbio
3. bio je skrbio
množina
1. bili smo skrbili
2. bili ste skrbili
3. bili su skrbili
 
imperativ
jednina
2. skrbi
množina
1. skrbimo
2. skrbite
 
glagolski prilog sadašnji
skrbeći
 
glagolski pridjev aktivni
skrbio, skrbila, skrbilo
skrbili, skrbile, skrbila
Definicija
1. (o kome) brinuti se za čiju egzistenciju, voditi brigu oko podizanja (djece, štićenika)
2. (se) knjiš. retor., v. brinuti (se)