Hrvatski jezični portal

skȓb

skȓb ž 〈I skȓbi/skȓblju〉

Izvedeni oblici
jednina
N skrb
G skrbi
D skrbi
A skrb
V skrbi
L skrbi
I skrblju / skrbi
množina
N skrbi
G skrbi
D skrbima
A skrbi
V skrbi
L skrbima
I skrbima
Definicija
briga o drugima [socijalna skrb; skrb za djecu]
Onomastika
pr. (nadimačka): Skȑbin (250, Turopolje, Banovina, I Slavonija), Skrbínac (Zaprešić, Klanjec), Skȓbnīk (Varaždin)
Etimologija
prasl. *skъrbъ (stsl. skrъběti: tugovati, rus. skorbét', češ. skrbiti), lit. dijal. skurbti