Hrvatski jezični portal

skȍč

skȍč m 〈N mn -evi〉

Definicija
škotski viski
Etimologija
engl. Scotch (whisky)