Hrvatski jezični portal

skrẉšenōst

skrẉšenōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N skrušenost
G skrušenosti
D skrušenosti
A skrušenost
V skrušenosti
L skrušenosti
I skrušenošću / skrušenosti
množina
N skrušenosti
G skrušenosti
D skrušenostima
A skrušenosti
V skrušenosti
L skrušenostima
I skrušenostima
Definicija
osobina onoga koji je skrušen