Hrvatski jezični portal

sòfa

sòfa ž 〈G mn sófā〉

Izvedeni oblici
jednina
N sofa
G sofe
D sofi
A sofu
V sofo
L sofi
I sofom
množina
N sofe
G sofa
D sofama
A sofe
V sofe
L sofama
I sofama
Definicija
1. široka, tapecirana klupa s naslonom, pokrivena tkaninom ili kožom
2. isl. uzdignuti prostor uz džamiju; na njemu se klanja ako nema mjesta u džamiji
3. reg. a. trijem u vrtu, sjenica b. hodnik koji spaja dvije sobe u starinskim kućama; predvorje
Etimologija
tur.arap. ṣuffä