Hrvatski jezični portal

Znakovi

:prema; primjenjuje se na odnos dviju jezičnih jedinica
nulta, neiskazana valencija, ne veže riječ u padežu
+i; druga mogućnost
/ili
postaje
dolazi od
=jednako, odgovara značenjem, sinonimno
nije jednako, ne odgovara značenjem, nije sinonimno
oznaka za postanje ili izvor riječi
Δoznaka za sintagmatski (složeni) izraz
oznaka za frazeološki izraz (frazem)
oznaka za onomastiku
oznaka za onomastiku
znak kojim se označuje da etimološka veza između dvije riječi nije neposredna (neposredno posuđivanje, nasljeđivanje ili morfološko izvođenje)
*znak kojim se označuje pretpostavljena ili rekonstruirana riječ
oznaka za zaštićeno ime (žig) proizvoda ili odgovarajuće pravo industrijskog vlasništva