Hrvatski jezični portal

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

(donesen 21. prosinca, a proglašen 22. prosinca godine 1990)

[Ustav Republike Hrvatske (prir. Davorka Foretić). Zagreb: Informator, 1996, str. 11]

Temeljne odredbe

Članak 12.

U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo.

U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanim zakonom.