Hrvatski jezični portal

USTAV SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE
(1974)

Članak 138.:

U Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u javnoj je upotrebi hrvatski književni jezik - standardni oblik narodnog jezika Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji se naziva hrvatski ili srpski.