Hrvatski jezični portal

a-1

a-1

Definicija
u složenim riječima izražava negaciju, suprotnost, izostanak onoga što kazuje osnovna riječ [asocijalan; abrahija; asimetrija]; bez-, ne-
Etimologija
grč. á-: negacija osnovne riječi