Hrvatski jezični portal

hrábar

hrábar prid.odr. hrȃbrī, komp. hràbriji〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N hrabar
G hrabra
D hrabru
A hrabra / hrabar
V hrabri
L hrabru
I hrabrim
množina
N hrabri
G hrabrih
D hrabrim / hrabrima
A hrabre
V hrabri
L hrabrim / hrabrima
I hrabrim / hrabrima
 
srednji rod
jednina
N hrabro
G hrabra
D hrabru
A hrabro
V hrabro
L hrabru
I hrabrim
množina
N hrabra
G hrabrih
D hrabrim / hrabrima
A hrabra
V hrabra
L hrabrim / hrabrima
I hrabrim / hrabrima
 
ženski rod
jednina
N hrabra
G hrabre
D hrabroj
A hrabru
V hrabra
L hrabroj
I hrabrom
množina
N hrabre
G hrabrih
D hrabrim / hrabrima
A hrabre
V hrabre
L hrabrim / hrabrima
I hrabrim / hrabrima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N hrabri
G hrabrog / hrabroga
D hrabrom / hrabrome / hrabromu
A hrabrog / hrabri
V hrabri
L hrabrom / hrabrome / hrabromu
I hrabrim
množina
N hrabri
G hrabrih
D hrabrim / hrabrima
A hrabre
V hrabri
L hrabrim / hrabrima
I hrabrim / hrabrima
 
srednji rod
jednina
N hrabro
G hrabrog / hrabroga
D hrabrom / hrabrome / hrabromu
A hrabro
V hrabro
L hrabrom / hrabrome / hrabromu
I hrabrim
množina
N hrabra
G hrabrih
D hrabrim / hrabrima
A hrabra
V hrabra
L hrabrim / hrabrima
I hrabrim / hrabrima
 
ženski rod
jednina
N hrabra
G hrabre
D hrabroj
A hrabru
V hrabra
L hrabroj
I hrabrom
množina
N hrabre
G hrabrih
D hrabrim / hrabrima
A hrabre
V hrabre
L hrabrim / hrabrima
I hrabrim / hrabrima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N hrabriji
G hrabrijeg / hrabrijega
D hrabrijem / hrabrijemu
A hrabrijeg / hrabrijega
V hrabriji
L hrabrijem / hrabrijemu
I hrabrijim
množina
N hrabriji
G hrabrijih
D hrabrijim / hrabrijima
A hrabrije
V hrabriji
L hrabrijim / hrabrijima
I hrabrijim / hrabrijima
 
srednji rod
jednina
N hrabrije
G hrabrijeg / hrabrijega
D hrabrijem / hrabrijemu
A hrabrije
V hrabrije
L hrabrijem / hrabrijemu
I hrabrijim
množina
N hrabrija
G hrabrijih
D hrabrijim / hrabrijima
A hrabrija
V hrabrija
L hrabrijim / hrabrijima
I hrabrijim / hrabrijima
 
ženski rod
jednina
N hrabrija
G hrabrije
D hrabrijoj
A hrabriju
V hrabrija
L hrabrijoj
I hrabrijom
množina
N hrabrija
G hrabrijih
D hrabrijim / hrabrijima
A hrabrije
V hrabrije
L hrabrijim / hrabrijima
I hrabrijim / hrabrijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najhrabriji
G najhrabrijeg / najhrabrijega
D najhrabrijem / najhrabrijemu
A najhrabrijeg / najhrabrijega
V najhrabriji
L najhrabrijem / najhrabrijemu
I najhrabrijim
množina
N najhrabriji
G najhrabrijih
D najhrabrijim / najhrabrijima
A najhrabrije
V najhrabriji
L najhrabrijim / najhrabrijima
I najhrabrijim / najhrabrijima
 
srednji rod
jednina
N najhrabrije
G najhrabrijeg / najhrabrijega
D najhrabrijem / najhrabrijemu
A najhrabrije
V najhrabrije
L najhrabrijem / najhrabrijemu
I najhrabrijim
množina
N najhrabrija
G najhrabrijih
D najhrabrijim / najhrabrijima
A najhrabrija
V najhrabrija
L najhrabrijim / najhrabrijima
I najhrabrijim / najhrabrijima
 
ženski rod
jednina
N najhrabrija
G najhrabrije
D najhrabrijoj
A najhrabriju
V najhrabrija
L najhrabrijoj
I najhrabrijom
množina
N najhrabrija
G najhrabrijih
D najhrabrijim / najhrabrijima
A najhrabrije
V najhrabrije
L najhrabrijim / najhrabrijima
I najhrabrijim / najhrabrijima
Definicija
koji se usuđuje učiniti ono što je teško ili što se drugi ne usuđuju, koji ne preza pred čim, koji se usuđuje suočiti s opasnošću ili teškoćama; odvažan, opr. plašljiv
Onomastika
Hrȃbar m. os. ime (narodno), zast. rij.; isto: Hràbrimīr (Hrabromir), Hràbrislav (Hrabrìslav), (Hrabroslav)
pr.: Hrȁbāk, Hrȃbar (320, Trogir), Hrábra (Zadar), Hrábrić (110, Krk), Hràbrov (60, Zadar), Rȁbār (350, Istra, Primorje)
Etimologija
prasl. *xorbrъ (stsl. xrabъrъ, rus. dijal. xoróbryj, polj. chrobry), latv. skarbs: oštar ≃ stengl. scearp: oštar