Hrvatski jezični portal

hȉtiti

hȉtiti (što) svrš.prez. -īm, prid. trp. hȉćen〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
hititi
 
prezent
jednina
1. hitim
2. hitiš
3. hiti
množina
1. hitimo
2. hitite
3. hite
 
futur
jednina
1. hitit ću
2. hitit ćeš
3. hitit će
množina
1. hitit ćemo
2. hitit ćete
3. hitit će
 
aorist
jednina
1. hićah
2. hićaše
3. hićaše
množina
1. hićasmo
2. hićaste
3. hićahu
 
perfekt
jednina
1. hitio sam
2. hitio si
3. hitio je
množina
1. hitili smo
2. hitili ste
3. hitili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam hitio
2. bio si hitio
3. bio je hitio
množina
1. bili smo hitili
2. bili ste hitili
3. bili su hitili
 
imperativ
jednina
2. hiti
množina
1. hitimo
2. hitite
 
glagolski prilog prošli
hiteći
 
glagolski pridjev aktivni
hitio, hitila, hitilo
hitili, hitile, hitila
 
glagolski pridjev pasivni
hićen, hićena, hićeno
hićeni, hićene, hićena
Definicija
reg., v. baciti (1)