Hrvatski jezični portal

hȉtar

hȉtar prid.odr. -trī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N hitar
G hitra
D hitru
A hitra / hitar
V hitri
L hitru
I hitrim
množina
N hitri
G hitrih
D hitrim / hitrima
A hitre
V hitri
L hitrim / hitrima
I hitrim / hitrima
 
srednji rod
jednina
N hitro
G hitra
D hitru
A hitro
V hitro
L hitru
I hitrim
množina
N hitra
G hitrih
D hitrim / hitrima
A hitra
V hitra
L hitrim / hitrima
I hitrim / hitrima
 
ženski rod
jednina
N hitra
G hitre
D hitroj
A hitru
V hitra
L hitroj
I hitrom
množina
N hitre
G hitrih
D hitrim / hitrima
A hitre
V hitre
L hitrim / hitrima
I hitrim / hitrima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N hitri
G hitrog / hitroga
D hitrom / hitrome / hitromu
A hitrog / hitri
V hitri
L hitrom / hitrome / hitromu
I hitrim
množina
N hitri
G hitrih
D hitrim / hitrima
A hitre
V hitri
L hitrim / hitrima
I hitrim / hitrima
 
srednji rod
jednina
N hitro
G hitrog / hitroga
D hitrom / hitrome / hitromu
A hitro
V hitro
L hitrom / hitrome / hitromu
I hitrim
množina
N hitra
G hitrih
D hitrim / hitrima
A hitra
V hitra
L hitrim / hitrima
I hitrim / hitrima
 
ženski rod
jednina
N hitra
G hitre
D hitroj
A hitru
V hitra
L hitroj
I hitrom
množina
N hitre
G hitrih
D hitrim / hitrima
A hitre
V hitre
L hitrim / hitrima
I hitrim / hitrima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N hitriji
G hitrijeg / hitrijega
D hitrijem / hitrijemu
A hitrijeg / hitrijega
V hitriji
L hitrijem / hitrijemu
I hitrijim
množina
N hitriji
G hitrijih
D hitrijim / hitrijima
A hitrije
V hitriji
L hitrijim / hitrijima
I hitrijim / hitrijima
 
srednji rod
jednina
N hitrije
G hitrijeg / hitrijega
D hitrijem / hitrijemu
A hitrije
V hitrije
L hitrijem / hitrijemu
I hitrijim
množina
N hitrija
G hitrijih
D hitrijim / hitrijima
A hitrija
V hitrija
L hitrijim / hitrijima
I hitrijim / hitrijima
 
ženski rod
jednina
N hitrija
G hitrije
D hitrijoj
A hitriju
V hitrija
L hitrijoj
I hitrijom
množina
N hitrija
G hitrijih
D hitrijim / hitrijima
A hitrije
V hitrije
L hitrijim / hitrijima
I hitrijim / hitrijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najhitriji
G najhitrijeg / najhitrijega
D najhitrijem / najhitrijemu
A najhitrijeg / najhitrijega
V najhitriji
L najhitrijem / najhitrijemu
I najhitrijim
množina
N najhitriji
G najhitrijih
D najhitrijim / najhitrijima
A najhitrije
V najhitriji
L najhitrijim / najhitrijima
I najhitrijim / najhitrijima
 
srednji rod
jednina
N najhitrije
G najhitrijeg / najhitrijega
D najhitrijem / najhitrijemu
A najhitrije
V najhitrije
L najhitrijem / najhitrijemu
I najhitrijim
množina
N najhitrija
G najhitrijih
D najhitrijim / najhitrijima
A najhitrija
V najhitrija
L najhitrijim / najhitrijima
I najhitrijim / najhitrijima
 
ženski rod
jednina
N najhitrija
G najhitrije
D najhitrijoj
A najhitriju
V najhitrija
L najhitrijoj
I najhitrijom
množina
N najhitrija
G najhitrijih
D najhitrijim / najhitrijima
A najhitrije
V najhitrije
L najhitrijim / najhitrijima
I najhitrijim / najhitrijima
Definicija
koji radi brzo, koji se kreće brzo [hitar na peru/jeziku/odgovoru]; brz