Hrvatski jezični portal

hȉs

hȉs m

Definicija
glazb. kromatski povišen ton h (enharmonijski jednak tonu c)