Hrvatski jezični portal

histògram

histògram m

Definicija
grafički prikaz distribucije frekvencija gdje se frekvencije niza predočuju pravokutnicima
Etimologija
✧ histo- + -gram