Hrvatski jezični portal

home

home (izg. hȏum) m

Definicija
dom, ob. u:
Sintagma
home page (izg. home pȇjdž) int. glavna stranica nekog skupa web stranica; naslovnica;
home rule (izg. home rẉl) 1. pol. samouprava koju ima neka pokrajina ili zemlja unutar veće zajednice 2. pov. program nacionalnog pokreta za samoupravu Irske u drugoj pol. 19. st.
Etimologija
engl.: dom