Hrvatski jezični portal

hȍrōz

hȍrōz m

Definicija
reg.
1. pijetao, kokot
2. (ob. ȍroz) dio na lovačkim i puškama kremenjačama
Onomastika
pr. (nadimačko): Hȍrozović (Banovina), usp. Pivac
Etimologija
tur.perz. ḫurūs