Hrvatski jezični portal

ȃnte

ȃnte m

Definicija
pov. arhit. produženja bočnih zidova na pročelju antičkog hrama koji zajedno sa stupovima tvore malo predvorje; anta
Sintagma
templum in antis (izg. tȅmplum ȉn ȁntis) arhit. pov. tip hramova s takvim predvorjima
Etimologija
lat. antae: polustupovi