Hrvatski jezični portal

Antìgua i Barbúda

Antìgua i Barbúda ž

Definicija
geogr. država u Leewardskom (Zavjetrinskom) otočju Malih Antila, 442 km2, 64.400 stan., glavni grad St. John̕s na otoku Antigua