Hrvatski jezični portal

hȕka

hȕka ž,

Izvedeni oblici
jednina
N huka
G huke
D huki
A huku
V huko
L huki
I hukom
množina
N huke
G huka
D hukama
A huke
V huke
L hukama
I hukama
Definicija
v. huk (2)
Frazeologija
huka i buka velika galama, mnogo vike, glasno govorenje ili protestiranje [podigla se huka i buka]