Hrvatski jezični portal

hẉnta

hẉnta ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N hunta
G hunte
D hunti
A huntu
V hunto
L hunti
I huntom
množina
N hunte
G hunta / hunti
D huntama
A hunte
V hunte
L huntama
I huntama
Definicija
pol. skupina ljudi, ob. časnika koji vladaju zemljom koju su osvojili vojnim udarom ili pučem [vojna hunta]
Etimologija
šp. junta