Hrvatski jezični portal

ìmpuls

ìmpuls m

Izvedeni oblici
jednina
N impuls
G impulsa
D impulsu
A impuls
V impulse
L impulsu
I impulsom
množina
N impulsi
G impulsa
D impulsima
A impulse
V impulsi
L impulsima
I impulsima
Definicija
1. psih. nagli poticaj iz svjesne ili nesvjesne sfere psihe, afektivno djelovanje; pobuda, poriv, poticaj
2. a. fiz. linearna količina gibanja, produkt mase i brzine tijela b. kratkotrajna promjena električnog napona, struje ili neke druge veličine koja je normalno konstantna
3. obračunska jedinica nekih službi (o telefonskim uslugama i sl.)
Sintagma
impuls sile fiz. produkt sile F i vremena t u kojem ta sila djeluje, impuls predan nekom tijelu jednak je promjeni linearne količine gibanja tog tijela;
živčani impuls med. živčano uzbuđenje, akcijski potencijali koji putuju živcem
Etimologija
lat. impulsus: udarac, poticaj