Hrvatski jezični portal

ìmpost1

ìmpost1 m

Definicija
rij. porez na robu
Etimologija
tal. imposta ← srlat. impostus