Hrvatski jezični portal

ȉnfinitīv

ȉnfinitīv m

Izvedeni oblici
jednina
N infinitiv
G infinitiva
D infinitivu
A infinitiv
V infinitive
L infinitivu
I infinitivom
množina
N infinitivi
G infinitiva
D infinitivima
A infinitive
V infinitivi
L infinitivima
I infinitivima
Definicija
gram. neodređeni glagolski oblik, tvori se nastavkom -ti [nosi + ti → nositi; strig + ti → strići]
Etimologija
lat. (modus) infinitivus: neodređen (oblik)