Hrvatski jezični portal

indivídua

indivídua ž

Izvedeni oblici
jednina
N individua
G individue
D individui
A individuu
V individuo
L individui
I individuom
množina
N individue
G individua
D individuama
A individue
V individue
L individuama
I individuama
Definicija
pojedini čovjek; individuum, pojedinac
Etimologija
srlat. individuum ≃ individualis ≃ lat. individuus: nedjeljiv ≃ in-1 + dividere: dijeliti