Hrvatski jezični portal

input

input (izg. ìnput) m

Definicija
1. inform. ulaz, unošenje podataka u kompjuter, ulazna informacija, opr. output
2. tehn. stražnji priključak na nekim uređajima koji služi za priključivanje kabela sa signalom i unosom iz drugih jedinica; ulaz, opr. output
Sintagma
input-output analiza (izg. input àutput analíza) metoda kvantitativne ekonomske analize, istražuje odnose ovisnosti raznih područja društvene proizvodnje i pokazuje ih u obliku ulazno-izlaznih tablica
Etimologija
engl.