Hrvatski jezični portal

ispòlīn

ispòlīn m 〈G ispolína〉

Definicija
mit. ljudsko biće natprirodne snage i veličine; div, orijaš, gorostas, džin
Etimologija
rus. ispolín ≃ stsl. spolovъ, stčeš. stolim ← got. Spali (ime jednoga istočnogermanskog plemena)