Hrvatski jezični portal

ìslandskī

ìslandskī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N islandski
G islandskog / islandskoga
D islandskom / islandskome / islandskomu
A islandskog / islandski
V islandski
L islandskom / islandskome / islandskomu
I islandskim
množina
N islandski
G islandskih
D islandskim / islandskima
A islandske
V islandski
L islandskim / islandskima
I islandskim / islandskima
 
srednji rod
jednina
N islandsko
G islandskog / islandskoga
D islandskom / islandskome / islandskomu
A islandsko
V islandsko
L islandskom / islandskome / islandskomu
I islandskim
množina
N islandska
G islandskih
D islandskim / islandskima
A islandska
V islandska
L islandskim / islandskima
I islandskim / islandskima
 
ženski rod
jednina
N islandska
G islandske
D islandskoj
A islandsku
V islandska
L islandskoj
I islandskom
množina
N islandske
G islandskih
D islandskim / islandskima
A islandske
V islandske
L islandskim / islandskima
I islandskim / islandskima
Definicija
koji se odnosi na Island i Islanđane
Sintagma
islandski jezik lingv. pripada sjevernom (skandinavskom) ogranku germanskih jezika;
islandski lišaj bot. biljka (Cetraria islandica) iz porodice Parmeliaceae, služi u medicini