Hrvatski jezični portal

àntropomorf

àntropomorf m

Definicija
1. kalup, model i sl. koji predočava oblik glave ili građe tijela čovjeka
2. (mn) zool. porodica majmuna koja ima najviše zajedničkih odlika s čovjekom (Pongidae, Anthropomorpha)
Etimologija
✧ antropo- + -morf