Hrvatski jezični portal

antropològija

antropològija ž

Izvedeni oblici
jednina
N antropologija
G antropologije
D antropologiji
A antropologiju
V antropologijo
L antropologiji
I antropologijom
množina
N antropologije
G antropologija
D antropologijama
A antropologije
V antropologije
L antropologijama
I antropologijama
Definicija
1. znanost o čovjeku u najširem smislu
2. proučavanje rasa i bioloških tipova čovjeka u sadašnjosti i prošlosti
3. sociol. proučavanje problema i razvoja čovjeka u odnosu na društveno i kulturno okruženje [socijalna antropologija; kulturna antropologija]
4. fil. disciplina koja u bavljenju čovjekom nastoji sintetizirati rezultate drugih filozofskih i znanstvenih disciplina, koncentrirana je na bitak i bit čovjeka uopće, na njegovu različitost u odnosu na druga živa bića, na smisao njegove uloge i postojanja
5. teol. disciplina koja proučava podrijetlo, prirodu i sudbinu čovjeka iz perspektive njegova odnosa prema Bogu
Etimologija
✧ antropo- + -logija