Hrvatski jezični portal

Ìvan

Ìvan

Definicija
1. v.
2. (Giovanni) ime 23 papa, (João) 6 portugalskih kraljeva (15—19. st.), (Jan) 3 poljska kralja (15—17. st.), (Jan) 1 češkog kralja (14. st.), 6 ruskih careva (14—18. st.), dva bugarska cara (12. i 13. st.), (Yves) 6 nadvojvoda Bretagne (13—16. st.), 1 nadvojvoda Burgundije (15. st.), 8 bizantskih careva (12—15. st.), (Jean) 2 francuska kralja (14. st.), (Hans) 1 dansko-norveško-švedskog kralja (15—16. st.), 1 mađarskog kralja (Janoš Zapoljski, 1526—1540), (Johann) 1 saskog kralja (19. st.)
3. I (1807—1873), saski kralj (od 1854); sudjelovao u francusko-pruskom ratu 1870—1871; preveo Danteovu Božanstvenu komediju
4. II Dobri (1319—1364), francuski kralj (od 1350); nesposoban i svojeglav vladar, zbog rasipnosti kontrolu nad ubiranjem i trošenjem ubranog poreza preuzeli staleži
5. II Komnen (Dobri) (1088—1143), bizantski car (od 1118); porazio Srbe i oduzeo Mađarima Beograd (1128)
6. III (1502—1557), portugalski kralj (od 1521), uveo inkviziciju 1531; za njegova vladanja portugalska država imala najšire područje
7. IV papa (640—642), otkupljivao Romane koje su Slaveni zarobili u Dalmaciji i Istri, prenio relikvije solinskih mučenika u Rim
8. IV Vasiljevič Grozni (1530—1584), ruski car (od 1547), veliki reformator i kruti autokrat; učvrstio centraliziranu državnu upravu i ograničio ovlasti plemstva te pogoršao položaj kmetova; okrutno obračunao s boljarima; organizirao prvu regularnu vojsku (strijelci)
9. VIII papa (878—882), intenzivno korespondirao s hrv. knezovima, blagoslovio kneza Branimira i njegov narod
10. X papa (914—928), odobrio saziv splitskih sabora 925. i 927—928. te priznao Tomislava za hrv. kralja
11. XXIII (1881—1963), papa (od 1958), nastoji otvoriti crkvu prema svijetu (II vatikanski koncil)
12. Arhiđakon Gorički (o.1280—o.1353), povijesno-pravni pisac; drži se da je sastavio statute zagrebačkog Kaptola, važne za hrv. povijest 14. st.
13. bez Zemlje (1167—1216), engleski kralj, pokušao oteti krunu bratu Rikardu I Lavljeg Srca dok je ovaj bio u 3. križarskom ratu, nakon pobune feudalaca 1215. potpisao Magnu Chartu kojom se ograničava kraljevska vlast
14. Damascenski (o.675—750), grčki crkveni otac, protivnik ikonoklazma (legenda/roman Barlaam i Jozafat)
15. Danilovič Kalita (?—1340), moskovski knez (od 1325), pod njim je Moskva preuzela primat među ruskim kneževinama
16. Ðakon (sredina 10. st.—poslije 1008), mletački kroničar, napisao Cronicum venetum u kojoj opisuje događaje do 1008; važan izvor za proučavanje povijesti Hrvata i njihova odnosa s Venecijom u to doba
17. Evanđelist, Sv. galilejski ribar, najmiliji Isusov učenik, apostol, evanđelist (pripisuje mu se četvrto Evanđelje, tri poslanice i knjiga OtkrovenjaApokalipsa); ikonografski mu je simbol orao
18. iz Kastva (15. st.), hrv. slikar zidnih slika (1492) u mekom gotičkom stilu u crkvi Sv. Trojstva u Hrastovlju (Istra)
19. Jakovljev (Giovanni di Giacomo) mletački drvorezbar, 1394. izradio korska sjedala za zadarsku franjevačku crkvu
20. Krstitelj (o.4. pr. Kr.—28), prorok, isposnik, sveti propovjednik, učenjem i navještenjem Mesije prethodio Kristu, krstio Isusa; prvi svetac
21. Krstitelj Rabljanin (?—1540), hrv. ljevač zvona (za crkve u Splitu, Kotoru, Koločepu, za gradski sat u Dubrovniku) i topova
22. Pavao II (pravo ime Karol Wojtyla) (1920), papa (od 1978), velikom međunarodnom aktivnošću produbio i proširio ekumenizam II Vatikanskog koncila; snažan utjecaj na demokratska politička kretanja u Poljskoj i Istočnoj Europi; prvi papa koji je dva puta posjetio Hrvatsku
23. Primov Splićanin (druga pol. 15. st.), graditelj i klesar, zajedno s kiparom Antoniom Rizzom izvodio 1496. ukrase na Duždevoj palači u Veneciji
24. Ravenjanin (8—9. st.), prema tradiciji, prvi splitski biskup
25. Ravenjanin (Joannes Conversini de Ravenna) (o.1343—1408), talijanski humanist, notar i kancelar u Dubrovniku (Povijest Dubrovnika)
26. Zlatousti (Hrizostom), Sv. (344—407), carigradski patrijarh, crkveni otac (Liturgija Sv. Ivana Zlatoustog)
27. (Jan) Sobiecki (1629—1696), pobjednik nad Osmanskom vojskom kod Beča 1683.
Onomastika
♦ m. os. ime (bibl. podrijetla; među 3 najplodnije imenske osnove u hrv. antroponimiji); isto: v. Hȁns (← njem.), v. Jȃnoš (← mađ.), v. Jȏn (← rum.), v. Jòvan (uglavnom srp.); hip.: Ðívo (Dubrovnik), Gjívo, Íco, Íko, Ȉkša (v. i Ilija), Ìpša, Ìvek, Ìveško, Ȉvica, Ívić, Ívo, Ȋvša, Ìvuša, Jànžek (kajkavski), Vȃnča, Vȁnja (← rus.), Žȃn (← tal. Gianni), Žánko (Sinj), Žúve, Žúvo, Žváne; Ìvana ž. os. ime; hip.: Íva, Ìvānka, Ìvānčica, Ȋvka, Vána, Vȁnja (← rus.), Žúva, Žùvica
pr. (bilježi se više od 300 prezimenskih likova od imena Ivan, ne uključujući inačicu Jovan; uglavnom od imena ali često i etnici): D̕Ivani (izg. D̕Ìvani, Hrvati u Italiji), Džánko (140, Dalmacija), Džànković (Dubrovnik), Džívić (Dubrovnik), Džȍni (priobalje), Džȏnlić (posvuda), Džóno (Dubrovnik), Ðìvanović (100, Dubrovnik), Ðívić, Ðívo, Ðȉvoje (otoci J Dalmacije), Gjȉvoje (J Dalmacija), Gònović, Ȉkāč (170, Benkovac), Ikadínović (Zagreb), Ikánović (Labin, Dvor), Ikásović (Kostajnica, Banovina), Ȉkica (Zagora), Ȉkić (340, Zadar, Pula), Ikodínović (Split), Ìkonić (Primorje), Ìkotić, Ìkovac (Knin), Ìković, Ȉkšić (Kostajnica), Ȉpsa (Istra), Ȉpša (410, Zagorje), Ȉpšāk, Ȉpšić (Dubrovnik), Ȉpšin (Ivanić Grad), Íva (Kaštela, Omiš), Ìvāci (Zagreb, Čakovec), Ìvacić (Županja), Iváčević (Čazma), Ȉvačić (230, Varaždin, sred. Dalacija), Ìvačin (Vrbovec), Ivàčko (Virovitica), Ȉvadi (Ðurđevac), Ivàdija (Ðurđevac), Ìvahčić (Primorje), Iváhović (Čakovec), Ìvak (Donja Stubica), Ȉvakić (130, sred. Dalmacija), Iváković (220, Ivanić Grad, Ðakovo), Ìvan (210, sred. Dalmacija), Ìvana (sred. Dalmacija), Ivánac (500, Makarska, Zadar, Ogulin), Ìvanagić, Ìvanc (Zagreb), Ìvāncić (Poreč), Ìvančāk (Karlovac), Ìvančān (660, Podravina), Ivànčec (Vrbovec), Ivànček (150, Križevci), Ivànčev (120, Trogir), Ivánčević (1520, Lika), Ìvānčić (3900, Zagreb Istra), Ivančíćević (Županja), Ivànčik (Vinkovci), Ìvančīn (Podravina), Ìvančir (Zagorje), Ivànčok (Čakovec), Ivànčov (Našice, Varaždin), Ìvanćān (Makarska, Rijeka, Koprivnica), Ivánćević (Otočac), Ìvānćić (Ðakovo), Ìvānda (330, Zagreb, Kaštela), Ivándić (Ivàndīć) (690, Makarska), Ivàndija (110, Ðurđevac), Ìvāndžić (Nova Gradiška), Ivánec (120, Samobor, Ðurđevac), Ìvanek (270, Zagorje), Ivànešić (120, Virovitica, Požega), Ivànetić (200, Nova Gradiška), Ivàneža (180, Benkovac, S Dalmacija), Ìvani (Samobor), Ìvanić (Ðurđevac), Ivanìček (Dugo Selo), Ivanìčić (Opatija), Ìvanić (1090, Lika, Zagorje), Ivànika (Slavonija), Ivanìnić (Istra), Ivanísević (Nova Gradiška), Ìvanīš (520, S Dalmacija), Ivaníšević (2060, sred. i S Dalmacija, Lika), Ivànišić (140, Donji Miholjac), Ivànišīn (Dubrovnik), Ìvānka (Omiš), Ìvānkić (Zagreb i okolica), Ivánko (250, Vinkovci, Imotski), Ivánkov (Zadar), Ivánkovac (Vinkovci), Ivánkovic (posvuda), Ìvānković (3580, sred. Dalmacija), Ivànlīć (Slavonski Brod), Ivànošić (Istra), Ivánov (520, Zadar), Ivánovac (Vukovar), Ìvanovi (Bjelovar), Ivánovic (posvuda), Ivánovič (Ivanić Grad, Velika Gorica), Ìvanović (4550, Ðurđevac, Kordun), Ìvanščāk (Samobor), Ìvanšćāk (Samobor), Ìvānšić (110, Županja), Ìvanuš (290, Zagreb), Ivànuša (240, Zagorje), Ivanùšec (280, Novi Marof), Ivanúšević (150, Samobor), Ivànušić (420, Velika Gorica, Lika), Ivánjac (Zagreb), Ivánjak (Petrinja), Ivánjek (140, Zagorje, Banovina), Ìvanji (Vinkovci), Ivánjko (320, Pregrada, Zagreb), Ìvanjoš (Zagreb), Ìvardić (Split), Ìvas (220, sred. i S Dalmacija), Ìvasić (85, Karlovac, Pokuplje), Ivásović (Zagreb, Kaštela), Iváščanin (Grubišno Polje), Ivaščénko (Našice), Ìvašić (Rijeka, Istra), Ivášković (100, Zagreb, Podravina), Iváštanin (Primorje), Ivaštínović (Novska), Ìvašuk (Split, Županja), Ìvatek (100, Zagreb), Ìvatić (Velika Gorica, Z Slavonija), Ìvatin (Našice), Ivátović (Glina), Ìvaz (Drniš), Ívcević (Vis), Ȋvče (Rab), Ìvčec (Jastrebarsko, Moslavina), Ìvček (180, Donja Stubica, Zagreb), Ìvčetić (Požega), Ȋvčev (Bjelovar), Ívčevic (Lastovo), Ívčević (380, sred. Dalmacija), Ȋvčić (250, Zadar, Rab, Banovina), Ívčin (Prigorje), Íve (priobalje), Ìvec (110, Novi Marof), Ìvegeš (Koprivnica), Ìvek (Varaždin), Ìvekić (Knin), Ivéković (620, Zagorje), Ìvelić (200, Brač, sred. Dalmacija), Ìvelj (Osijek), Ìvelja (130, Lastovo, J i sred. Dalmacija), Ìveljić (Zadar, Županja), Iveníšević (Gračac), Ivérac (Kutina, Bjelovar), Ivérec (Kutina), Ivérović (Ivanić Grad), Ȉvesa (Ðurđevac, Daruvar), Ȉveša (Pula), Ìvešić (Slavonski Brod), Ìveškić (Rab), Ȉveta (130, Zagreb, Pula, Zaprešić), Ivétac (Pazin), Ìvetić (240, Istra), Ìvezaj (Podravska Slatina), Ìvezic (Vinkovci), Ìvezić (990, Zagreb), Ȉvica (300, sred. Dalmacija), Ívič (Varaždin, Rijeka), Ivìčāk (Pokuplje), Ìvičar (Velika Gorica), Ìviček (220, okolica Zagreba), Ìvičev (Kaštela), Ivíčević (190, sred. Dalmacija), Ìvičić (570, Banovina, Slavonija), Ìvičin (Beli Manastir, Šibenik), Ivičínec (Sisak), Ívić (2520, Zagora, Rijeka), Ívin (Zadar), Ivínac (Karlovac), Ìvinić (Pula), Ivínović (Sisak), Ìvir (Zagreb i okolica), Ìvis (Pula), Ìviš (Split, Trogir), Ìvišić (200, Sinj, sred. Dalmacija), Ívka (Karlovac), Ivkánec (Križevci, Čazma), Ȋvkić (230, Županja, I Slavonija), Ívko (100, Ivanec, Zagorje), Ìvkošić (120, Imotski), Ívkov (Vinkovci), Ívkovac (Vinkovci), Ívkovčić (100, Samobor), Ívković (2890, Zadar, Zagora, Kordun), Ívljev (Zagreb), Ívnik (Zagreb, Banovina), Ívo (Osijek), Ivòci (Križevci), Ìvok (Jastrebarsko), Ivóković (Vukovar), Ìvorek (Ðurđevac, Podravina), Ìvosić (Zadar), Ȉvoš (400, Virovitica, Zadar), Ivóšević (11190, Ogulin, Kordun), Ìvošić (Primorje), Ìvović (Primorje), Ìvrlač (Zagreb), Ȋvša (Prigorje), Ìvšac (Samobor), Ìvšak (140, Križevci, Podravina), Ìvšan (110, Zagreb, Slavonija), Ìvšek (Sisak, Solin), Ȋvšić (470, Duga Resa, Sisak), Ivšínović (Zagreb), Ìvulić (Dalmacija), Ìvurek (Ðurđevac), Ìvurin (Ðurđevac), Ìvuša (S Dalmacija), Ìvušić (140, Dubrovnik), Jȃn (Osijek, I Slavonija, Istra), Jànaček, Janáčković (I Slavonija), Janáković (Duga Resa), Jànas, Jànbrečina, Jàncer, Jàncetić (Zagreb i okolica), Jànčec (270, Čakovec), Jànček (Daruvar), Jančéković (Koprivnica), Jȃnči (180, Ðurđevac, Prigorje), Jȃnčić (840, Ogulin, okolica Zagreba; moguće preklapanje s Jana, Ana), Jančìjev (Ðurđevac), Jànčik (Bjelovar, Garešnica), Jànčikić (150, Ðakovo, Valpovo), Jančíković (Dugo Selo), Jànčin (Zagorje), Jančínec (Samobor), Jȃnčo (I Slavonija), Jȃnčula (Slavonija), Jȁneček (Daruvar), Jȁnečić (130, Zlatar Bistrica, Podravska Slatina), Jànek, Janéković (150, Koprivnica), Jànes (Kutina), Jàneš (810, Gorski kotar), Jànešić (Zlatar Bistrica), Jànez (← slov.), Jànež (Čakovec, ← slov.), Jànežić (Rijeka, sred. Dalmacija, ← slov.), Jàniček (Ivanec), Jàničić (Dubrovnik, Pula), Jánić (600, Banovina), Jànik, Jánin (Bjelovar), Jàniš, Jȃnka (Beli Manastir), Jànkač (Zagreb, Prigorje), Jȁnkāš (Čakovec), Jànkavić (Nova Gradiška, Samobor), Jànkec (Donja Stubica), Jànkek (Zagreb), Jànkelić (Knin), Jànkeš (Velika Gorica), Jànketić (Opatija, Split), Jȃnkić (Koprivnica, I Slavonija), Jȃnko (400, Poreč, Istra), Jankòlija (Čakovec), Jankòskī, Jánkov (200, Vukovar, Ðurđevac, sred. Dalmacija), Jánkovec (Dugo Selo), Jankovèčkī (Kutina), Jánković (5610, Zagora, Slavonija), Jankùlija (Čakovec), Jáno (Županja), Jànocik (I Slavonija), Jȃnoš (Beli Manastir, ← mađ.), Janóšević (230, Slavonija, ← mađ.), Jànošić (Z Slavonija), Jànoška, Jànota (Z Slavonija), Jȃnović (110, Vinkovci), Jànščāk (Pula, Križevci), Jȃnus (310, Glina, Banovina, I Slavonija), Jȃnuš (150, Donja Stubica, Z Slavonija, ← mađ.), Jànušek, Jànušić (450, Čakovec), Jànuška, Jànuško, Janúzović (130, Dvor, Banovina), Jànže (Virovitica, Z Slavonija, ← njem. Hans), Jànžek (280, Krapina), Janžéković (Ozalj, Knin), Jànžetić (Ozalj), Jȃnžić (170, Samobor, Banovina), Jȃnžin, Jánjić (v. i Janja, Agneza, Ivan), Jȃnjoš (Karlovac), Janjóšević, Jànjošić (Ðakovo), Jȃnjuš, Janjúšević (Virovitica, Split), Jànjušić (Novska, Zagreb), Jȏn (Zagreb), Jȏna (I Slavonija, S Dalmacija), Jónak, Jònaš (Slavonija, ← rum.), Jȏnčić (110, Split, Vis, ← rum.), Jònek (I Slavonija), Jònes, Jònica, Jónić (Split, ← rum.), Jónjić (660, Imotski, ← rum.), Svetoivánec (Čazma, Virovitica), Vȃnča, Vànček (I Slavonija), Vànčić, Vànčik (Varaždin), Vànčina (140, Gorski kotar), Vánčo (Zadar), Vȁnja (Pokuplje), Vȁnjak (190, Zadar, S Dalmacija), Žánić (580, Pokuplje, Primorje, ← tal.), Žánko (340, Sinj), Žùvela (990, Korčula, Dalmacija), Žúvić (350, sred. i S Dalmacija), Žùvičić (Krk), Žvȃn, Žvánić (Split), Žvȃnja (Istra), Žvánović (Primorje)
top. (naselja; ima preko 50 naselja kojima je u imenu Ivan): Grȁbērje Ìvanićkō (Ivanić Grad, 606 stan.), Ìvan (Buje, 52 stan.), Ìvan Dòlac (Hvar, 5 stan.), Ìvanbegovina (Imotski, 350 stan.), Ìvanbrijeg (Slatina, 49 stan.), Ivánčani (Vrbovec, 200 stan.), Ivánčec (Koprivnica, 68 stan.), Ìvančići (Jastrebarsko, 287 stan.), Ìvānčići Pòkupskī (Karlovac, 16 stan.), Ìvandol (Požega, 165 stan.), Ivánec Kríževačkī (Križevci, 348 stan.), Ivánečkā Žèljeznica (Ivanec, 284 stan.), Ivánečkī Vȑhovec (Ivanec, 317 stan.), Ivánečkō Násēlje (Ivanec, 244 stan.), Ìvanić Dèsinićkī (Pregrada, 492 stan.), Ìvanić Kóšničkī (Pregrada, 43 stan.), Ìvanić Mìljanskī (Klanjec, 47 stan.), Ivánković Sèlo (Karlovac, 87 stan.), Ìvanōvci (Požega, 37 stan.), Ìvanovo Pȍlje (Daruvar, 248 stan.), Ìvanovo Sèlo (Grubišno Polje, 444 stan.), Ìvānje (Cres-Lošinj, 9 stan.), Ìvanjskī Bȍk (Sisak, 147 stan.), v. Klȍštar Ìvanić, v. Kòprīvničkī Ivánec, Lùdbreškī Ivánac (Koprivnica, 94 stan.), Mȁrjanskī Ivánovci (Donji Miholjac, 36 stan.), Pẕkos Ìvanićkī (Ivanić Grad, 310 stan.), Sativánac (Istra), Stìvanjska (uvala, Cres), Sutìvan (Brač, 641 stan.), Svȇtī Ìvan (Buzet, 191 stan; Krk, 45 stan.; Poreč, 34 stan.), Svȇtī Ìvan Zȅlina, v. Svȇtī Ìvan Žȁbno, v. Svȇtī Ìvan-Dòbrīnjskī (Krk, 42 stan.), Štìvan (Cres, 27 stan.), Sùtivan (Brač)
Etimologija
✧ preko grč. Ioánnēs, ne lat. Iohannes ← hebr. Yehohanan (Yohanan): Jahve (Bog) je milostiv