Hrvatski jezični portal

jȁnuār

jȁnuār m

Izvedeni oblici
jednina
N januar
G januara
D januaru
A januar
V januare
L januaru
I januarom
množina
N januari
G januara
D januarima
A januare
V januari
L januarima
I januarima
Definicija
prvi mjesec u godini; siječanj
Etimologija
lat. Januarius, prema imenu boga Janusa, v.