Hrvatski jezični portal

jȅzero1

jȅzero1 sr

Izvedeni oblici
jednina
N jezero
G jezera
D jezeru
A jezero
V jezero
L jezeru
I jezerom
množina
N jezera
G jezera
D jezerima
A jezera
V jezera
L jezerima
I jezerima
Definicija
prirodna ili umjetna udolina na kopnu u kojoj je voda stajaćica bez izravne veze s morem [akumulacijsko jezero; glacijalno jezero; krško jezero; planinsko jezero]
Onomastika
pr. (etnici): Jezérac (Šibenik), Jȅzerān (Ivanić Grad, Čazma), Jȅzerčić (Nova Gradiška), Jezerínac (Jastrebarsko, Zagreb), Jȅzērkić, Jȅzērnīk (180, Čakovec)
top. (naselja): Jȅzerine (Jastrebarsko, 91 stan.), Jȅzerīšće (Krapina, 131 stan.), Jȅzero (Požega, 33 stan.), Jȅzero Klánječkō (Zabok, 186 stan.), Jȅzero Pȍsavskō (Sisak, 112 stan.)
mikrotop.: Jezérac (uglavnom vrela i nekoliko manjih potoka), Jezérce (uglavnom vrela), Jezerìca (potočić), Jezèrina (pojilo, vrelo), Jȅzero (50 imena uglavnom većih stajaćih voda), Cȓnō jȅzero, Cẕvenō jȅzero (Imotski), Jȅzero blȁto (jezero, Makarska), Jȅzero bùnār (vrelo, Knin), Lȍkvārskō jȅzero (Gorski kotar), Mȍdrō jȅzero (Imotski), Slȃnō jȅzero, Vrȃnskō jȅzero i sl.
Etimologija
prasl. * (j)ezero, *ozero (rus. ózero, polj. jezioro), lit. ažeras, grč. Akhérōn: glavna rijeka Podzemlja