Hrvatski jezični portal

jedànaēst

jedànaēst br. (glavni)

Definicija
broj koji se obilježava brojkom 11; (redni) jedanaesti = 11.