Hrvatski jezični portal

jȅr2

jȅr2 vezn.

Definicija
u zavisnoj rečenici u postpoziciji kazuje uzrok [iskazao se pameću, jer je riješio težak zadatak]; budući da, zato što, zbog toga što
Frazeologija
jer kako budući da iron. (parafraza kako se izražava onaj koji bezuspješno traži razloge nekog postupka, čina ili činjenice)
Etimologija
prasl. *je že (pokazna zamjenica sr. r. *je + čestica že ← ie. *ge, grč. ge)