Hrvatski jezični portal

jȅka

jȅka ž 〈D L jȅci〉

Izvedeni oblici
jednina
N jeka
G jeke
D jeki / jeci
A jeku
V jeko
L jeki / jeci
I jekom
množina
N jeke
G jeka
D jekama
A jeke
V jeke
L jekama
I jekama
Definicija
1. fiz. povratak odaslanog signala k izvoru sa zakašnjenjem, odbijanje valova zvuka ili glasa u prirodi ili u kakvoj prostoriji, čuje se kao ponavljanje; odjek, pazvuk, usp. eho
2. glazb. opetovanje motiva, fraze ili kraćeg odlomka u zvukovno ili dinamički izmijenjenom obliku
Etimologija
✧ vidi jȇk