Hrvatski jezični portal

gȕlāg

gȕlāg m 〈N mn -āzi〉

Definicija
pov. sustav staljinističkih kaznenih i radnih logora u kojima je likvidirano više milijuna ljudi
Sintagma
arhipelag gulag naziv za cjelinu takvih logora
Etimologija
krat., rus. Glávnoe upravlénie ispravítelno-trúdovih lágerej: Glavna uprava popravnih radnih logora