Hrvatski jezični portal

grȃnde

grȃnde (grȃnd) m 〈N mn gràndovi〉

Definicija
1. pov. španjolski ili portugalski plemić najvišeg roda
2. a. općenito osoba visoka položaja ili velika ugleda b. u naslovima: velik, visok [grande-dama]
3. koji je sjajan; svečan, otmjen
Etimologija
šp.