Hrvatski jezični portal

angína2

angína2 ž

Izvedeni oblici
jednina
N angina
G angine
D angini
A anginu
V angino
L angini
I anginom
množina
N angine
G angina
D anginama
A angine
V angine
L anginama
I anginama
Definicija
jastučno platno; angin, inlet