Hrvatski jezični portal

grȍs

grȍs m

Definicija
zast. mjera za robu u manjim komadima, iznosi 12 tuceta, 144 komada [veliki gros 12 grosa ili 144 tuceta = 1728 komada]
Etimologija
njem. Gros