Hrvatski jezični portal

gŕnuti

gŕnuti svrš.prez. gȓnēm, pril. pr. -ūvši, imp. gŕni, prid. rad. gŕnuo〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
grnuti
 
prezent
jednina
1. grnem
2. grneš
3. grne
množina
1. grnemo
2. grnete
3. grnu
 
futur
jednina
1. grnut ću
2. grnut ćeš
3. grnut će
množina
1. grnut ćemo
2. grnut ćete
3. grnut će
 
aorist
jednina
1. grnuh
2. grnu
3. grnu
množina
1. grnusmo
2. grnuste
3. grnuše
 
perfekt
jednina
1. grnuo sam
2. grnuo si
3. grnuo je
množina
1. grnuli smo
2. grnuli ste
3. grnuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam grnuo
2. bio si grnuo
3. bio je grnuo
množina
1. bili smo grnuli
2. bili ste grnuli
3. bili su grnuli
 
imperativ
jednina
2. grni
množina
1. grnimo
2. grnite
 
glagolski prilog prošli
grnuvši
 
glagolski pridjev aktivni
grnuo, grnula, grnulo
grnuli, grnule, grnula
Definicija
1. (što) nabaciti na hrpu, oblikovati hrpu nabacivanjem, oblikovati humku (o zemlji, pijesku, žitu i sličnim sipkim materijalima); grtati
2. () nahrupiti, navaliti svi najednom, nagrnuti (o osobama)
Etimologija
prasl. *gъrtnǫti (rus. dijal. gornút', polj. garnąć) ← ie. *h2ger-: (lat. grex: stado, grč. ageírein: skupljati)