Hrvatski jezični portal

gùrtna

gùrtna ž 〈G mn gúrtnā/gẉrtnī〉

Definicija
reg.
1. oštra jaka traka, ob. se upotrebljava u tapetarstvu, za nošenje teških tereta (prilikom selidbi), pokretanje rebrenica i sl.
2. vojn. pojas za smještanje i nošenje metaka (svaki metak ili patrona smješta se posebno); gurta
Etimologija
njem. Gurt